Kirada oturanlara kötü haber: Daha hızlı yaşlanıyor olabilirsiniz

Yeni bir araştırmaya göre kirada oturmak, biyolojiniz üzerinde işsizliğin iki katı kadar olumsuz etki oluşturarak sizi daha hızlı yaşlandırıyor.

Çalışma, bu sonuçlara ulaşmak için temsilci UKHLS’den (UK Household Longitudinal Study – Birleşik Krallık Hanehalkı Boylamsal Araştırması) elde edilen veriler ve BHPS’den (British Household Panel Survey – İngiliz Hanehalkı Panel Anketi) alınan anket yanıtlarını kullandı. Küf ve soğuk gibi yapısal stres faktörlerinin yanı sıra yüksek fiyatlar ve aşırı kalabalık gibi psikososyal konulara ilişkin ayrıntıları da içeriyordu.

Bu bilgiler daha sonra biyolojik yaşlanmanın bir ölçüsü olan DNA metilasyon analizi için kan örnekleri alınan anket katılımcılarının sağlık kayıtlarıyla eşleştirildi. Çalışma, katılımcıların yaklaşık 10 yıllık barınma koşullarını da hesaba kattı ve ardından verileri analiz etti.

Tüm bunların sonucunda, kirada oturan insanların daha hızlı yaşlandığını, bir mülk sahibi olmak yerine kiralamanın etkisinin insana işsiz olmaktan iki kat daha fazla zarar verdiğini ortaya çıkardı. Bu artan biyolojik yaşlanma oranı, eskiden sigara içen birinin, ömür boyu sigara içmeyen birine göre yaşadığı etkiden bile yüzde 50 daha fazlaydı.

Daha hızlı biyolojik yaşlanmanın özellikle insanların kira ödemelerini kaçırdığı veya kendilerini kirliliğe ve çevre sorunlarına maruz bırakan yerlerde yaşadıkları durumlarda yaygın olduğu ortaya çıktı. Sosyal konutların ise biyolojik yaşlanma hızı açısından mülkiyetten farklı olmadığı görüldü.

Yazarlar, makalelerinde “sonuçlarımız, zorlu barınma koşullarının, daha hızlı biyolojik yaşlanma nedeniyle sağlığı olumsuz etkilediğini gösteriyor” diyor ve devam ediyor: “Ancak biyolojik yaşlanma geri döndürülebilir, bu da konut politikası değişikliklerinin sağlığı iyileştirmeye yönelik önemli potansiyelini vurguluyor.

Araştırma gözlemsel olduğu için nedensellik hakkında bir sonuca varılamıyor ancak araştırmacılar, süreci yavaşlatmanın kilidinin özel sektörden kiralama yapan insanların tedavi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi olabileceğini öne sürüyor.

Yazarlar, “özel kiracı olmanın ne anlama geldiği kesin değil, günümüzde kiracılardan ziyade mülk sahiplerine ve yatırımcılara göre öncelik veren politika kararlarına bağlı” diye yazıyor ve ekliyor: “Sorunsuz tahliyelerin sona erdirilmesi, kira artışlarının sınırlandırılması ve koşulların iyileştirilmesi gibi özel kiralamayla ilişkili stres ve belirsizliği azaltmaya yönelik politikalar (bu veriler toplandığından beri, bunlardan bazıları Birleşik Krallık’ın bazı bölgelerinde gerçekleşti), özel kiralamanın olumsuz etkilerini azaltmaya bir miktar yardımcı olabilir.

Çalışma Journal of Epidemiology üzerinde yayınlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir