Erzurum, Hatay ve Artvin’den Üç Akademisyenin Yayınladığı ‘Eski Çağ’dan Modern Çağ’a’ İsimli Kitap

Erzurum, Hatay ve Artvin’den üç akademisyen “Eski Çağ’dan Modern Çağ’a” isimli bir kitap yayınladı.

Tarihçi ve araştırmacı Dr. Uğur Karcıoğlu, atın sadece bir taşıt aracı değil, aynı zamanda bir kültürel sembol, güç göstergesi ve yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “İşte bu kitap, atın evcilleştirilmesinden başlayarak antik uygarlıklardan modern toplumlara uzanan uzun ve karmaşık bir serüveni detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Atın tarihi ve kültürel önemi, kitabın ana odak noktalarından birini oluştururken atın farklı dönemlerde farklı kültürler tarafından nasıl kullanıldığına ve insanlık tarihindeki etkisine ışık tutmaktadır. Tarih, kültürel çalışmalar ve daha birçok disiplinden gelen okuyucular ve araştırmacılar için tasarlanan kitap, okuyuculara atın insanlık tarihindeki özel rolünü daha iyi anlama ve takdir etme fırsatı sunmaktır.” dedi.

“Geniş bir coğrafyada araştırma yapıldı”

Dr. İshak Küçükyıldız ve Dr. Beyazıt Söylemez ile birlikte “Eski Çağ’dan Modern Çağ’a” kitabının editörlüğünü yaptıkları ifade eden Dr. Uğur Karcıoğlu, ” Ayrıca atın ilk evcilleştirilmesinden Orta Çağ Kafkasya diplomasisindeki hediyeleşme uygulamalarına, Osmanlı Devleti’nin askeri amaçlar için at yetiştirme politikalarından atın tarım, ulaşım, savaş ve spor alanlarında oynadığı önemli rollere kadar detaylı bir şekilde analiz etmekte, aynı zamanda kent kültürünün şekillenmesindeki katkılarına odaklanmaktadır. Alanında uzman bilim insanları tarafından hazırlanan bu kitapta geniş bir coğrafyada farklı uygarlıklara ait yazılı belgeler ve arkeolojik materyaller incelenmiş ve bu tespitler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek atın tarihi süreç içerisindeki rolü ve fonksiyonu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Zira yazılı kaynaklarda adına sıkça rastladığımız ata dair mezarlardaki zengin buluntular ve rölyeflerdeki görseller de önemli bilgiler sunmaktadır. Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmaların sonucunda atın tarihi, sanatsal, mitolojik, kültsel vs. yönü ilgili bölüm yazarlarınca irdelenerek okuyucuların hizmetine sunulmuştur.” şeklinde konuştu. – ERZURUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir